Informació corporativa

Cerrar Todas_caAbrir Todas_ca
Història

Garantint el vostre benestar des del 1920.

Des de la seva fundació el 1920, OCASO S.A. Cía. de Seguros y Reaseguros sempre ha estat una de les principals companyies del sector.

La prestigiosa firma A.M. Best (www.ambest.com), especialista en l'anàlisi i la qualificació de la solvència i la capacitat financera de les empreses asseguradores ha destacat la fortalesa d'OCASO i li ha atorgat la  qualificació A (Excelente).

Un camí que es va encetar el 1920 amb la fundació de l'empresa per part d'en Ramón D'Ortega y Hervella, i que s'ha mantingut independent de qualsevol grup bancari o financer, espanyol o estranger. Sempre al capdavant, el 1988, es converteix en la primera asseguradora espanyola autoritzada per a treballar l'assegurança directa al Regne Unit.

Des del 1920 responent a la confiança dels nostres clients, que han convertit OCASO en una de les principals companyies asseguradores del mercat.

  • Seu central OCASO C/ Princesa, 23 28008 Madrid
  • Edifici Regional Catalunya. Barcelona Gran Vía de les Corts Catalanes, 676 08010 Barcelona
  • Edifici Regional Madrid Capital C/ Carranza, 1 28004 Madrid
  • Edifici Sucursal Salamanca. C/ Azafranal, 48-50 Bajo 37001 Salamanca
  • Edifici Regional Noroeste. A Corunya C/ Cantón Pequeño, 13-14 14833 A Coruña
  • Edifici Regional Andalucía Occidental. C/ Alisios (Esq. Pº de la Palmera) nº1, 41012 Sevilla
Dades Econòmiques

La fortalesa financera d'OCASO és, sense cap mena de dubte, un dels seus valors principals. El marge de solvència de la companyia el 31 de desembre del 2014 arriba a la quantia de 1.009,77 milions d'euros i, per tant, és 6,4 vegades superior al marge que fixa la normativa vigent. D'aquesta manera, OCASO manté des de fa anys una posició privilegiada davant els seus competidors.

La política de selecció de riscos d'OCASO es tradueix, des de fa anys, en un important benefici net. El resultat de l'exercici 2014, després d'impostos, va pujar a 81,79 milions d'euros que, consolidat amb els resultats de la resta de companyies del Grup, arriba a un resultat total de 85 milions d'euros.

La prestigiosa firma A.M. Best (www.ambest.com), especialista en l'anàlisi i la qualilficació financera de les empreses d'assegurances i reassegurances, ha atorgat a OCASO S.A. una qualificació de fortalesa financera (rating) de A (Excellent).

A l'exercici 2014 s'han complert els objectius generals fixats a l'inici del mateix, en assolir-se un volum total de primes meritades d'assegurança directa de 908,95 milions d'euros. Pel que fa al volum de negoci del Grup, s'ha assolit una xifra de 1.051 milions d'euros.

Grups de Rams 2014 2013 Diferència %
Rams Tradicionals 469,87 460,68 9,19 1,99
Rams Personals 156,18 147,60 8,58 5,81
Rams Generals 282,90 281,60 1,30 0,46
Total General 908,95 889,88 19,07 2,14

Gráfico datos económicos

El capital social és de 310 milions d'euros. En resum, els bons resultats obtinguts per OCASO confirmen, un cop més, la vigència de la seva línia empresarial d'independència, solvència i solidesa financera, creixement rentable i excel·lència en l'atenció i el servei als seus assegurats.

Equip humà

Ocaso compta amb un equip d'agents, empleats i col·laboradors de més de 30.000 persones amb la finalitat de garantir als seus clients el millor servei i atenció en tot moment.

En l'actualitat l'edat mitjana dels professionals que treballen a les diferents àrees de la companyia (directiva, comercial, administrativa i de cobrament) és de 44,4 anys, amb una antiguitat a l'empresa vora els 15,3 anys.

A més a més, la companyia continua impulsant el desenvolupament dels seus recursos humans a través d'una oferta formativa estructurada com a eina fonamental per a la millora de la qualitat del seu servei.

Cursos impartits:
   11.769
Alumnes participants:
   67.333
Hores lectives:
 1.139.448
Empreses del Grup

Amb l'objectiu d'oferir un servei més especialitzat i una atenció sempre directa de mans d'experts professionals dels diferents àmbits de les assegurances, el Grup Ocaso està estructurat com un conjunt sòlid d'empreses que diversifiquen i reforcen encara més la seva tasca.

OCASO S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros
Logo de Ocaso
Seu social:
Calle de la Princesa nº 23
28008 Madrid
CIF:
A- 28016608
Registre Mercantil:
Madrid, tomo 3773, folio 33, sección 8, hoja M- 62817
Autorització Administrativa Direcció General d'Assegurances:
C-0133

www.ocaso.es

Eterna Aseguradora, Sociedad Anónima Compañía de Seguros y Reaseguros
Logo de Eterna aseguradora
Seu social:
Calle de la Princesa nº 23
28008 Madrid
CIF:
A- 15009244
Registre Mercantil:
Madrid, tomo 5588, folio 180, sección 8, hoja M- 91466
Autorització Administrativa Direcció General d'Assegurances:
C-0012

www.Eterna-Aseguradora.es

La carrera d'agent
  • La carrera d'agent