Els treballadors autònoms o per compte d'altri són un dels col·lectius més importants del nostre país. És per això que Ocaso ha dissenyat una assegurança que us manté sempre protegit davant qualsevol esdeveniment imprevist a la feina de cada dia.

Entre les garanties bàsiques, a més d'una prestació immediata en cas de defunció i / o invalidesa permanent per accident, destaquen, entre altres més, les garanties d'Invalidesa Temporal i subsidi per hospitalització per accident, Defunció per infart de miocardi per accident laboral, Defensa jurídica amb un especial tractament dels aspectes laborals i relacionats amb la seguretat social, Despeses per a condicionament d'habitatge i automòbil per invalidesa absoluta i permanent, Protecció de pagaments per mort o invalidesa permanent absoluta per accident i Avançament de capital de mort per liquidació de l'impost de successions.

Amb la possibilitat de complementar opcionalment la cobertura de defunció i invalidesa permanent per accident amb prestació diferida i amb el risc de Addicional d'Accident de circulació.

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques
Bàsiques
Defunció per accident prestació immediata Invalidesa permanent per accident prestació immediata Assessorament i Gestió en Successions Invalidesa temporal segons barem amb franquícia de 7 dies per accident Despeses d'assistència en viatge Subsidi diari en cas d'hospitalització per malaltia Defunció per infart de miocardi per accident laboral Despeses per a condicionament de l'habitatge /automòbil per invalidesa absoluta i permanent per accident Avançament de capital per defunció per a liquidació de l'impost de successions Defensa jurídica Protecció de pagaments per defunció o invalidesa permanent absoluta per accident

Garanties opcionals

Cobertures opcionals
Cobertures opcionals
Defunció per accident prestació diferida Invalidesa permanent per accident prestació diferida Invalidesa temporal segons barem amb franquícia de 7 dies per malaltia Despeses d'assistència sanitària en cas d'accident Despeses de cirurgia estètica en cas d'accident Subsidi diari en cas d'hospitalització per malaltia Indemnització addicional per defunció o invalidesa permanent per accident de circulació