La seguretat en la venda dels productes i el bon servei al públic comporten una sèrie de responsabilitats que el farmacèutic no pot descurar.

A Ocaso ho sabem; és per això que hem pensat en una assegurança amb la qual només us haureu de preocupar per la gestió de la vostra farmàcia; Ocaso Comerç Plus Farmàcies s'encarregarà de la resta.

A les garanties de la nostra pòlissa Ocaso Comerç Plus, Ocaso Comerç Plus Farmàcies inclou cobertures específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiment, que s'adeqüen a un assegurament millor i més complet d'aquesta activitat, com ara la reposició de l'import de les receptes de la Seguretat Social en cas de desaparició o destrucció.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Recomposició estètica
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Desallotjament forçós Pèrdua de lloguers Reposició d'arxius i documents
Assistència jurídica i legal
Assistència jurídica i legal
Assistència telefònica Defensa i fiances penals Drets relatius al local de negoci Defensa en procediments administratius Defensa per actes de la seguretat social Defensa per actes de la inspecció de treball Defensa en contractes laborals Reclamacions per incompliment de contractes de servei Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes Reclamacions per danys corporals Reclamació amistosa de factures impagades
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals)

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Reposició de l'import de les receptes per desaparició o destrucció

Garanties opcionals

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments informàtics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Avaria de maquinàri