Què és l'assegurança Ocaso Comerç Plus Hostals i Cases Rurals?

Els hostals i les cases rurals acullen centenars d'hostes assíduament. Perquè cap s'hagi de preocupar pels riscos que puguin afectar la seva activitat, Ocaso els ofereix Ocaso Comerç Plus Hostals i Cases Rurals, una assegurança que, a més de cobrir els danys en l'edificació, protegeix les pertinences dels clients durant la seva estada a l'establiment assegurat.

Quines garanties ofereix?

Aquesta pòlissa conté totes les garanties que inclou Ocaso Comerç Plus, però a més, ofereix una altra sèrie de cobertures específiques per als hostals, les pensions i les cases rurals turístiques.

Entre les garanties bàsiques d'aquesta assegurança, hi ha els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o recomposició estètica.

A més, entre les garanties específiques trobem la cobertura dels béns i equipatges dels clients o residents de l'establiment assegurat.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques                                             

En contenir garanties completament especialitzades en la pròpia activitat, els responsables dels hostals o cases rurals només s'han de preocupar pel tracte amb el públic, perquè saben que en cas de perdre les pertinences o els béns dels seus clients, aquests rebran una indemnització.

Garanties opcionals

Aquesta assegurança ofereix la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, i pèrdua de beneficis.

A més, també són assegurables uns altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaries de maquinària.

 

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Recomposició estètica
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Desallotjament forçós Pèrdua de lloguers Reposició d'arxius i documents
Assistència jurídica i legal
Assistència jurídica i legal
Assistència telefònica Defensa i fiances penals Drets relatius al local de negoci Defensa en procediments administratius Defensa per actes de la seguretat social Defensa per actes de la inspecció de treball Defensa en contractes laborals Reclamacions per incompliment de contractes de servei Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes Reclamacions per danys corporals Reclamació amistosa de factures impagades
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals)

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Cobertura dels béns i els equipatges dels clients o residents a l'establiment assegurat

Garanties opcionals

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments informàtics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Avaria de maquinàri