Què és l'assegurança Ocaso Comerç Plus Oficines?

Perquè res pugui fer perillar el seu compte de resultats o la integritat dels seus treballadors i clients, Ocaso li ofereix Ocaso Comerç Plus Oficines. Una assegurança que convindria contactar per cobrir els danys que puguin sorgir a la seva oficina o la responsabilitat civil de certes professions.

Quines garanties ofereix?

Igual que a l'assegurança Ocaso Comerç Plus, aquesta pòlissa cobreix els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o recomposició estètica.

No obstant això, també ofereix garanties específiques, com la responsabilitat civil professional d'administradors de finques, agents de la propietat immobiliària, assessors fiscals, advocats i procuradors.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques

En determinades professions, és convenient contractar una assegurança de responsabilitat civil que el protegeixi de reclamacions que puguin afectar la seva activitat professional. Per aquesta raó, aquesta pòlissa inclou una cobertura especial d'aquest tipus per a administradors de finques, agents de la propietat immobiliària, assessors fiscals, advocats i procuradors.

Garanties opcionals

A més, amb aquesta assegurança pot contractar una sèrie de garanties opcionals segons les necessitats d'assegurabilitat de la seva oficina, entre les quals hi ha els danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, i pèrdua de beneficis, danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaria de maquinària.

 

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Recomposició estètica
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Desallotjament forçós Pèrdua de lloguers Reposició d'arxius i documents
Assistència jurídica i legal
Assistència jurídica i legal
Assistència telefònica Defensa i fiances penals Drets relatius al local de negoci Defensa en procediments administratius Defensa per actes de la seguretat social Defensa per actes de la inspecció de treball Defensa en contractes laborals Reclamacions per incompliment de contractes de servei Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes Reclamacions per danys corporals Reclamació amistosa de factures impagades
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals)

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Responsabilitat Civil Professional

Garanties opcionals

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments informàtics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Avaria de maquinàri