Què és l'assegurança de comunitats?

Totes les comunitats de veïns han d'afrontar assíduament una sèrie de despeses ocasionades pel manteniment o els imprevistos. L'aigua, els incendis, el fum, els danys elèctrics... poden provocar derrames elevades que els inquilins han de pagar equitativament.

Per evitar problemes en la comunitat, el més senzill és contractar una assegurança multirisc que cobreixi totes aquestes situacions i que converteixi l'asseguradora en l'encarregada d'assumir tots els possibles desperfectes.

Per què cal contractar una assegurança de comunitats?

A Espanya no hi ha cap llei d'àmbit estatal que obligui a contractar assegurances de comunitats. No obstant això, a Madrid i la Comunitat Valenciana sí que hi ha obligacions legals complementàries que exigeixen que tots els edificis estiguin assegurats per riscos d'incendis i danys a tercers.

A més, és totalment recomanable adquirir una assegurança que eviti tensions al veïnat i haver de pagar grans sumes de diners cada vegada que es produeixi un sinistre.

Quines assegurances de comunitats oferim?

Perquè no s'hagi de preocupar de tots els accidents que es puguin produir a la seva comunitat, Ocaso li ofereix Ocaso Comunitats Integral. Una assegurança que li proporcionarà assistència 24 hores, indemnització per danys elèctrics, incendis, fum o actes de vandalisme, entre moltes altres cobertures.

Permeti'ns fer-li un regal