Què és l'assegurança Ocaso Comunitats Integral?

L'assegurança de comunitats Ocaso Comunitats Integral és una pòlissa ideada per a edificis d'habitatges, urbanitzacions d'habitatges unifamiliars, edificis d'oficines o edificis d'aparcaments que vulguin estar assegurats davant d'una sèrie de danys que puguin provocar derrames elevades per als copropietaris.

Quines garanties ofereix?

Entre les garanties bàsiques d'aquesta assegurança trobem els danys produïts per incendis, fum o electricitat, el control de plagues, el salvament, la demolició i el desenrunament, la responsabilitat civil dels copropietaris, l'assistència 24 hores o l'assistència legal i jurídica.

Quins són els avantatges principals?

Aquesta assegurança compta amb una sèrie de garanties bàsiques que es poden complementar amb altres garanties opcionals de subscripció voluntària segons les necessitats d'assegurabilitat de la comunitat.

D'aquesta manera, es pot obtenir una assegurança més completa contractant garanties com ara el trencament de llunes, vidres i aparells sanitaris, els danys produïts per l'aigua, l'ensorrament de l'edifici, la indemnització per robatori, l'atracament o el furt, la recomposició estètica o l'avaria de maquinària.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Danys per fum Danys elèctrics Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Extinció d'incendis Pèrdua de lloguers Desallotjament forçós o inhabitabilitat Reposició d'arxius i documents Control de plagues
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Valor a nou l'edifici Revaloració automática de capitals Cobertura automàtica sobre el capital assegurat Riscos extraordinaris

Garanties opcionals

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Trencament de vidres, miralls, cristall i aparells sanitaris Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Pluja, vent, pedra, neu i inundació Robatori, atracament, furt i transport de fons Avaria de maquinària Esfondrament de l'edifici Recomposició estètica
Responsabilitat civil
Responsabilitat civil
Immobiliària Per actes d'empleats Patronal Junta Rectora Defensa jurídica i fiances Mediambiental per contaminació
Responsabilitat civil individual
Responsabilitat civil individual
Defensa jurídica i fiances Dels copropietaris i / o usuaris
Altres garanties opcionals
Altres garanties opcionals
Assistència jurídica i legal amb reclamació a morosos Assessorament tècnic general Assistència 24 hores