L'edifici en què vivim també forma part de la nostra llar; i és que la llar s'estén a les zones que compartim amb els nostres veïns.

Cada comunitat de propietaris es preocupa per conservar en bon estat els espais comuns, però hi ha coses que no es poden preveure.

Per tal d'assegurar la tranquil·litat de tothom, Ocaso Comunitats Plus garanteix la màxima protecció amb absoluta eficàcia. El seu servei Assistència 24 no descansa mai per poder proporcionar una solució immediata als vostres problemes.

Perquè només quan la seguretat i la tranquil·litat de tothom estan garantides, és possible la convivència.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Danys per fum Danys elèctrics Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Extinció d'incendis Pèrdua de lloguers Desallotjament forçós o inhabitabilitat Reposició d'arxius i documents
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Valor a nou l'edifici Revaloració automática de capitals Cobertura automàtica sobre el capital assegurat Riscos extraordinaris

Garanties opcionals

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Trencament de vidres, miralls, cristall i ceràmica sanitària Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Pluja, vent, pedra i neu Inundació Robatori, atracament i furt Infidelitat d'empleats Avaria de maquinària
Responsabilitat civil
Responsabilitat civil
Immobiliària Per actes d'empleats Patronal Junta Rectora Defensa jurídica i fiances
Responsabilitat civil individual
Responsabilitat civil individual
Defensa jurídica i fiances Dels copropietaris i / o usuaris
Altres garanties opcionals
Altres garanties opcionals
Assistència jurídica i legal Assessorament tècnic general Recomposició estètica Assistència 24 hores