Què és l'Assegurança de Decessos Ocaso Assistència a Prima Única Integral?

És una pòlissa ideada específicament per a totes les persones majors de 70 anys que volen comptar amb una assegurança de decessos, però no van tenir l'oportunitat o la previsió de contractar-la anteriorment.

Aquesta assegurança es caracteritza per tenir com a forma de pagament un, dos o tres rebuts que, un cop abonats, garanteixen a l'assegurat la prestació d'un servei d'enterrament o incineració on estan incloses totes les despeses de sepeli.

Quines garanties ofereix?

A més de les despeses de sepeli, aquesta assegurança també disposa d'una sèrie de cobertures complementàries per a l'assegurat: l'assistència d'orientació legal telefònica i assessorament familiar en cas de defunció, l'assistència jurídica d'urgència en despatx d'advocats, la protecció del conductor o la tramitació de pensions, i la garantia de Testament en línia.

En cas que es trobi en aquesta situació, però vulgui comptar amb alguna garantia específica més, Ocaso també li ofereix la possibilitat de contractar un altre tipus de garanties complementàries. Entre aquestes hi ha el trasllat del difunt des de qualsevol lloc fins al cementiri o planta incineradora en territori espanyol, l'assistència en viatge a Espanya o la repatriació sanitària per accident o malaltia greu, l'assessorament professional a càrrec d'advocats i despatxos concertats a preus especials, i la revaloració anual automàtica dels capitals assegurats.

Quins són els avantatges principals?

Assistència Mèdica Telefònica

Igual que a la resta d'assegurances de decessos que ofereix Ocaso, el client té la possibilitat de concertar cites de qualsevol especialitat mèdica de forma preferent i amb un benefici del 25 % de descompte. Si li interessen la resta de serveis relacionats amb aquest tipus de garantia, faci clic aquí.

Servei Dental

Si el que li preocupa és la seva salut bucodental, amb aquesta garantia obtindrà l'accés a clíniques odontològiques seleccionades per la pròpia companyia, juntament amb els beneficis d'una extensa gamma de prestacions gratuïtes i promocions, que s'expliquen detalladament en aquesta pàgina.

Garanties

Garanties opcionals complementàries

Opcionals complementàries
Opcionals complementàries
Trasllat Assistència a Espanya Assistència a l'estranger Assistència d'orientació legal Revaloració anual automàtica dels capitals assegurats

Garanties principals

Principals
Principals
Despeses de sepeli