Aquesta assegurança està pensada específicament per a aquelles persones més grans de 70 anys que viuen al territori espanyol i que, per diferents motius, no van tenir la previsió de contractar una assegurança de decessos en el seu moment.

Ocaso Assistència a Prima Única Integral us permet, mitjançant la contractació d'una assegurança individual i un únic pagament, de disposar d'una plataforma d'assistència de tal forma que, quan sorgeixi un problema, una senzilla trucada als nostres col·laboradors resolgui totes les necessitats que ineludiblement apareixen quan es produeix una mort, acompanyant i ajudant la vostra família quan més ho necessita.

Garanties

Garanties opcionals complementàries

Opcionals complementàries
Opcionals complementàries
Trasllat Assistència a Espanya Assistència a l'estranger Assistència d'orientació legal Revaloració anual automàtica dels capitals assegurats

Garanties principals

Principals
Principals
Despeses de sepeli

Calculi el seu preu