Faci rendibles els estalvis de la seva vida com un Expert Inversor. Amb Ocaso Fondvida pot tenir accés a les rendibilitats dels mercats financers a partir de 80 euros mensuals.Depenent del seu perfil d'inversor, li oferim tres cistelles de fons on pot triar la que més s'ajusti a les seves necessitats:

Cistella conservadora: Es compon d'actius de renda fixa i fins a un 15% de renda variable. Pensada per a l'estalvi a llarg termini on el prenedor no hagi d'estar pendent dels moviments de mercat i pugui participar de la rendibilitat de la renda variable. El seu objectiu és aconseguir una revaloració constant i moderada en el llarg termini, conferint un nivell de risc mitjà-baix.

Cistella equilibrada: Es compon d'actius de renda fixa i fins a un 50% de renda variable. Dissenyada per a l'estalviador que conegui els moviments del mercat i exigeixi al seu estalvi un rendiment superior. Té com a objectiu produir una revaloració lligada a la tendència del cicle borsari estant, per tant, exposat a un nivell de risc mitjà-alt pel seu component de renda variable.

Cistella de renda variable: Replica al cent per cent l'índex IBEX 35 de renda variable i per tant és la que té el major nivell de risc. Està dirigida a persones amb un alt nivell d'informació sobre els mercats financers i que estiguin disposades a assumir un nivell de risc alt pel seu elevat component de renda variable.

RENDIBILITATS HISTÒRIQUES ANUALS A 31-12-18

Cestas Últim Any Últims 3 anys  Últims 5 anys 
Conservadora -3,90% -0,20% -0,20%
Equilibrada -9,90% -2,00% 0,70%
Renda variable Protegida* -7,10% N.D.
N.D.
Renda Variable -12,20% 0,30% 1,00%

L'import a percebre depèn de les fluctuacions dels mercats financers, aliens al control de l'assegurador i els resultats històrics dels quals no són indicadors dels resultats futurs.

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques
Bàsiques
Tipus d'interès tècnic garantit Capital assegurat en cas de defunció Rescat total, parcial o d'ofici