Faci rendibles els estalvis de la seva vida com un Expert Inversor. Amb Ocaso Fondvida pot tenir accés a les rendibilitats dels mercats financers a partir de 80 euros mensuals.Depenent del seu perfil d'inversor, li oferim tres cistelles de fons on pot triar la que més s'ajusti a les seves necessitats:

Cistella conservadora: Es compon d'actius de renda fixa i fins a un 15% de renda variable. Pensada per a l'estalvi a llarg termini on el prenedor no hagi d'estar pendent dels moviments de mercat i pugui participar de la rendibilitat de la renda variable. El seu objectiu és aconseguir una revaloració constant i moderada en el llarg termini, conferint un nivell de risc mitjà-baix.

Cistella equilibrada: Es compon d'actius de renda fixa i fins a un 50% de renda variable. Dissenyada per a l'estalviador que conegui els moviments del mercat i exigeixi al seu estalvi un rendiment superior. Té com a objectiu produir una revaloració lligada a la tendència del cicle borsari estant, per tant, exposat a un nivell de risc mitjà-alt pel seu component de renda variable.

Cistella de renda variable: Replica al cent per cent l'índex IBEX 35 de renda variable i per tant és la que té el major nivell de risc. Està dirigida a persones amb un alt nivell d'informació sobre els mercats financers i que estiguin disposades a assumir un nivell de risc alt pel seu elevat component de renda variable.

RENDIBILITATS HISTÒRIQUES ANUALS A 30-06-19 (2-T-2019)

Cestas Últim Any Últims 3 anys  Últims 5 anys 
Conservadora 5,00% 1,40% 0,20%
Equilibrada 5,50% -0,50% 0,70%
Renda variable Protegida 13,10% 3,50%*
N.D.
Renda Variable 9,30% 8,10% 0,50%
* Dos últims anys

L'import a percebre depèn de les fluctuacions dels mercats financers, aliens al control de l'assegurador i els resultats històrics dels quals no són indicadors dels resultats futurs.

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques
Bàsiques
Tipus d'interès tècnic garantit Capital assegurat en cas de defunció Rescat total, parcial o d'ofici