Ocaso Jubilació Pla de Previsió Assegurat és una assegurança de vida en què les primes aportades us permeten de planificar avui el vostre futur, a més de tenir les cobertures en cas de defunció i invalidesa i la fiscalitat d'un pla de pensions.

Ocaso us ofereix la possibilitat de triar entre qualsevol de les seves dues modalitats: el Pla de Previsió Assegurat a Primes Periòdiques o el Pla de Previsió Assegurat a Prima Única. Sempre amb la garantia que el vostre estalvi previsor restarà protegit de l'evolució dels mercats financers.

Amb Ocaso decidiu: podreu fer aportacions extraordinàries a qualsevol moment, augmentar o disminuir la prima periòdica.

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques
Bàsiques
Capital assegurat en la data de venciment Tipus d'interès tècnic garantit Capital assegurat en cas de defunció Capital assegurat en cas d'invalidesa Rescat total, parcial o d'ofici Mobiització de fons