Què és l'Assegurança Ocaso Llar Lloguer?

Com a propietari d'un habitatge destinat al lloguer, ha d'assumir certs riscos. Per això Ocaso li ofereix Ocaso Llar Lloguer, una assegurança dirigida exclusivament a arrendadors, que assegura la seva casa i la seva tranquil•litat.

Quines garanties ofereix?

Aquesta assegurança està orientada a tots aquells propietaris que vulguin obtenir la cobertura més adequada per al seu habitatge i, a més, evitar els problemes ocasionats pel vandalisme dels llogaters o l'impagament de cobraments de les rendes a l'hora de llogar l'habitatge.

Disposa d'unes garanties principals que cobreixen, entre d'altres, els danys materials per incendi, robatori, danys per aigua, trencaments, actes de vandalisme, les despeses assegurades per desallotjament forçós, pèrdua de lloguers o substitució de panys a causa de la desaparició de les claus per robatori o atracament.

A més, ofereix una cobertura de responsabilitat civil per al propietari i una assistència jurídica i legal per resoldre tots els problemes relacionats amb la propietat llogada, inclosos els judicis de desnonament i la reclamació de les rendes impagades.

Quins són els avantatges principals?

Cobertures específiques per protegir el contracte de lloguer

Ocaso Llar Lloguer ofereix garanties que s'ajusten als problemes més habituals que poden sorgir quan es lloga un habitatge.

Aquesta assegurança pot suposar una solució més eficaç que els avals bancaris  per als lloguers no temporals, ja que, no només existeix l'opció de garantir  les rendes impagades, sinó que, a més, garanteix els danys vandàlics que pot ocasionar l'arrendatari i, en tots els casos, queda inclosa l'Assistència Jurídica de l'arrendador per reclamar l'impagament i el desallotjament de l'habitatge llogat.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Reconstrucció del jardí Fum Danys elèctrics Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme causats per tercers Actes de vandalisme causats pel llogater Pluja, vent, pedra i neu Inundació Danys per aigua Trencament de vidres, miralls, cristall i metacrilat Trencament de plaques vitroceràmiques Trencament de marbres, granits, pedres i ceràmica sanitària Robatori, atracament i furt dintre de l'habitatge Robatori i atracament a traster i garatge Caiguda d'arbres, pals i antenes
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Salvament, demolició i desenrunament Desallotjament forçós Pèrdua de lloguers Substitució de panys Recomposició estètica
Responsabilitat civil
Responsabilitat civil
Responsabilitat Civil, defensa i fiances
Altres garanties bàsiques
Altres garanties bàsiques
Assistència 24 hores Assistència jurídica i legal de l'arrendador Valor de nou Revaloració automàtica de capitals Riscos extraordinaris

Garanties opcionals

Cobertures opcionals
Cobertures opcionals
Impagament de lloguers Derogació de la regla proporcional per infraassegurança