Què és l'Assegurança Ocaso Llar Plus?

Ocaso Llar Plus és una assegurança de llar molt completa, que inclou un gran nombre de garanties interessants,  amb límits d'indemnització més elevats i una actualització automàtica del valor dels béns assegurats.

Quines garanties ofereix?

A més de cobrir els danys ocasionats per incendis, aigua, trencaments (en vidres, metacrilat, pisa sanitària, plaques vitroceràmiques, marbres, granit o pedres), aquesta pòlissa també inclou una assistència multiservei, assistència 24 hores, responsabilitat civil, defensa jurídica i fiances del propietari o llogater.

Així mateix, aquesta assegurança afegeix garanties que no inclou Ocaso Llar Estàndard, com l'ús fraudulent de targetes de crèdit, la substitució de panys, els atracaments fora de l'habitatge o l'esfondrament de terrenys per obres.

Quins són els avantatges principals?

Garanties opcionals

Ocaso Llar Plus li ofereix la possibilitat de contractar cobertures complementàries que cobreixen des dels desperfectes a la llar per robatori o intent de robatori, quan no s'assegura el contingut de l'habitatge, fins a l'incendi o robatori de vehicles en garatges.

Si vol obtenir més informació sobre aquestes garanties faci clic aquí.

Garanties

Garanties bàsiques

Incendi
Incendi
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Reconstrucció del jardí
Robatori, atracament i furt
Robatori, atracament i furt
Robatori, atracament i furt dintre de l'habitatge Robatori i atracament a traster i garatge Joies, bijuteria fina, rellotges i objectes similars Atracament fora de l'habitatge Ús fraudulent de targetes de crèdit Substitució de panys
Aigua
Aigua
Danys per aigua Inundació Pluja, vent, pedra i neu
Ruptures
Ruptures
Vidres, metacrilat i pisa sanitària Plaques vitroceràmiques Marbres, granits i pedres
Responsabilitat civil
Responsabilitat civil
Responsabilitat Civil, defensa i fiances
Assistències
Assistències
Assistència 24 hores Assistència multiserveis
Garanties bàsiques complementàries
Garanties bàsiques complementàries
Salvament, demolició i desenrunament Desallotjament forçós o inhabitabilitat Reposició de documentació personal, arxius i documents Actes de vandalisme Caiguda d'arbres, pals i antenes Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Recomposició estètica Danys elèctrics Deteriorament d'aliments al frigorífic Equipatge en hotel, apartament o habitatge temporal Valor de nou Derogació de la regla proporcional per infraassegurança Revaloració automàtica de capitals Riscos extraordinaris (Consorci de Compensació d'Assegurances)
Defensa Jurìdica
Defensa Jurìdica
Defensa jurídica: Assistència jurídica i legal