Què és l'assegurança de pimes?

Actualment, la majoria de les empreses espanyoles són pimes. Per protegir l'establiment on estiguin ubicades, la maquinària que posseeixin i els seus treballadors, s'han creat unes assegurances específiques: les assegurances de pimes.

Aquestes assegurances les protegeixen dels sinistres més freqüents que els acostumen a passar, com són els robatoris, la responsabilitat civil o els danys per causes climatològiques i incendis, entre molts d'altres.

Per què cal contractar una assegurança de pimes?

Quan es té una empresa es pot patir un sinistre amb un cost elevat, i aquesta despesa pot suposar per a vostè una crisi econòmica difícil d'afrontar. Per això, és important que les pimes coneguin aquest tipus d'assegurances i en facin ús per protegir-se davant de qualsevol risc que les pugui amenaçar.

Quines assegurances de pimes oferim?

Perquè cap sinistre pugui acabar amb l'esforç que suposa mantenir una empresa, Ocaso ha ideat diferents assegurances per a pimes que s'adapten a les seves necessitats:

  • Ocaso Pimes, una assegurança orientada a tot tipus de comerços, perquè vostè només s'hagi de preocupar de l'èxit del seu negoci.
  • Ocaso Pime Express és una assegurança que conté les principals garanties bàsiques, i que pot completar-se amb garanties opcionals.

A més, Ocaso ofereix una sèrie d'assegurances més específiques perquè les diferents empreses puguin protegir-se dels riscos més comuns que es produeixen dins de la seva activitat:

  • Ocaso Pime Hotels
  • Ocaso Pime Bodegues
  • Ocaso Pime Residències Geriàtriques
  • Ocaso Pime Conserves
  • Ocaso Pime Estacions de Servei
  • Ocaso Pime Aparcaments Púbics
  • Ocaso Pime Molins d'Oli

Permeti'ns fer-li un regal