La seguretat dels vehicles que es troben dins d'un pàrquing requereix una atenció especial, perquè els riscos als quals estan exposats tenen unes característiques pròpies que els distingeixen de qualssevol altres, com ara l'incendi, el robatori o les inundacions.

Per tal que el negoci sempre estigui protegit contra sinistres o, si són inevitables, per tal que els seus efectes puguin resoldre's de forma ràpida i eficaç, Ocaso garanteix la màxima protecció i el millor servei.

Ocaso Pime Aparcaments Públics ha estat dissenyat tenint en compte aquest tipus de riscos, i per aquest motiu inclou garanties especials de responsabilitat civil per a vehicles confiats, els provadors o el rentat automàtic de vehicles, entre altres cobertures.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
R.C. de vehicles confiats R.C. de túnels de rentat

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica