Què és l'assegurança Ocaso Pime Cellers?

L'acurat procés de l'elaboració del vi comporta molts riscos que poden afectar la qualitat del producte. Perquè només s'hagi de preocupar del resultat final, Ocaso li ofereix Ocaso Pime Cellers, amb què estarà protegit de vessaments de líquids, trencaments de dipòsits i responsabilitat civil dels seus productes, entre d'altres.

Quines garanties ofereix?

Les garanties principals d'aquesta pòlissa cobreixen els danys produïts per incendi, fum, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries o vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

D'altra banda, inclou garanties específiques amb què els cellers assegurats no hauran de preocupar-se pel vessament de líquids, el trencament de dipòsits, la recomposició estètica de la zona d'exposició i degustació ni la responsabilitat civil dels seus productes.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques

L'assegurança per a cellers d'Ocaso compta amb garanties específiques dissenyades especialment per a aquest tipus d'establiments. Així, els cellers assegurats saben que estan protegits dels danys més comuns que poden engegar a rodar tot l'esforç que requereix aquesta activitat.

Garanties opcionals

Ocaso Pime Cellers ofereix, per igual, la possibilitat d'assegurar danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil i pèrdua de beneficis. I altres tipus de risc, com ara danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, o avaries de maquinària.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Vessament de líquids Trencament de dipòsits Recomposició estètica zona d'exposició i degustació Responsabilitat Civil Productes

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Avaria de maquinària Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica