La seguretat i el bon servei al públic comporten una sèrie de responsabilitats que l'empresari no pot descurar. És per això que Ocaso ha dissenyat un producte pensat especialment per a les estacions de servei i/o benzineres.

A les garanties de la nostra pòlissa base, Ocaso Pime Estacions de Servei hi afegeix una sèrie de cobertures específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiment que s'adeqüen per tal d'assegurar aquesta activitat de la forma més completa i millor.

Entre d'altres, el trencament de dipòsits de combustible i el vessament de líquids, així com la garantia de responsabilitat civil per als túnels de rentat, danys als vehicles confiats o causats pels provadors.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
R.C. de túnels de rentat Trencament de dipòsits Vessament de líquids

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica