Ocaso Pyme Express en un producto que ofrece una amplia gama de Coberturas Básicas, que además de las habituales de Incendios, complementarios y extensión de garantías, incorpora las coberturas de Daños por el Agua, Daños Eléctricos y Rotura de Lunas, Cristales y Rótulos.

Como Garantías Opcionales se pueden contratar las coberturas de Robo y Expoliación, Responsabilidad Civil y Pérdida de Beneficios, en su modalidad de indemnización diaria.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Danys elèctrics (primer risc) Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols (primer riesgo)
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de reompliment dels equipaments contra incendis Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris Valor de nou per al continent

Garantías opcionales

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis