El servei al públic comporta una sèrie de responsabilitats que no es poden descurar. Perquè pugueu complir-les totes, Ocaso ha dissenyat un pla pensat especialment per al vostre hostal, hotel, parador, hotel apartament o casa rural.

A les garanties d'Ocaso Pime, Ocaso Pime Hotels hi afegeix unes cobertures específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiment.

Entre d'altres, l'equipatge i el contingut que el client hagi dipositat a la caixa forta de la seva cambra o a la de l'hotel i la possibilitat que es produeixi una intoxicació entre els hostes.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Efectiu i joies dipositats a la caixa forta de les cambres Equipatges Ceràmica sanitària Intoxicació Danys a les peces de roba entregades a bugaderia

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica