Què és l'assegurança Ocaso Pime Hotels?

És una assegurança ideada per a hotels, hostals, paradors, hotels apartaments i cases rurals, amb la qual estaran protegits, en tot cas, dels riscos més comuns a què s'han d'enfrontar. Com en el cas que desapareguin els béns dels seus hostes o els provoquin una intoxicació.

Quines garanties ofereix?

Igual que en l'assegurança Ocaso Pime, aquesta pòlissa cobreix els danys produïts per incendi, fum, inundació, pluja, col•lisió de vehicles, ones sòniques, actes de vandalisme, accions tumultuàries, vagues legals i vessament de les instal•lacions automàtiques d'extinció d'incendis.

No obstant això, també ofereix garanties específiques com la indemnització per la desaparició de l'efectiu i les joies dipositats a la caixa forta de les habitacions, la pèrdua d'equipatges, la intoxicació dels hostes o pels danys produïts a les peces de roba lliurades a la bugaderia.

Quins són els avantatges principals?

Garanties específiques

Aquesta assegurança compta amb una sèrie de garanties específiques per a aquest tipus d'establiments, així poden centrar-se en les seves responsabilitats de cara al públic sense preocupar-se pels riscos que puguin succeir.

Garanties opcionals

A més, amb aquesta assegurança pot contractar una sèrie de garanties opcionals segons les necessitats d'assegurabilitat del seu hotel, entre les quals hi ha els danys materials per trencament de vidres o miralls, danys per aigua, robatori i atracament, responsabilitat civil, reclamació de danys i pèrdua de beneficis, danys elèctrics, danys a ordinadors, deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques, transport de mercaderies o recomposició estètica.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Efectiu i joies dipositats a la caixa forta de les cambres Equipatges Ceràmica sanitària Intoxicació Danys a les peces de roba entregades a bugaderia

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica