La petita i mitjana empresa és un element fonamental de l'activitat comercial i de producció d'avui dia.

Ocaso Pime és una assegurança estudiada especialment per a aquest tipus d'empreses: un producte amb les cobertures més àmplies davant els riscos específics de cada activitat industrial o de serveis.

Siguin quines siguin les característiques i necessitats de la vostra empresa, Ocaso Pime sempre respon. La seva àmplia llista de garanties li assegura la solució més correcta davant les amenaces a les quals està exposada.

Mantingueu la vostra Pime sempre protegida per tal que res no pugui posar en perill la seva activitat, el seu compte de resultats o la integritat dels vostres empleats i clients.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Avaria de maquinària Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica