Tenir cura de les nostres persones grans, atendre-les i cobrir les seves necessitats és la tasca fonamental de les residències geriàtriques.  El seu treball implica, a més, mantenir-les protegides davant de qualsevol imprevist que pugui sorgir durant la seva estada.

Per garantir la seva seguretat i la de la pròpia empresa Ocaso ha dissenyat Ocaso Pime Residències.

Ocaso Pime Residències protegeix els residents, empleats i propietaris del centre dels riscos que amenacen qualsevol empresa i afegeix de forma específica una protecció davant d'intoxicacions i una garantia que abasta els béns dels residents.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats
Danys materials assegurats
Incendi, explosió i caiguda de llamp Fum Collisió de vehicles i caiguda d'aeronaus Ones sòniques Actes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals Inundació Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades
Despeses assegurades
Extinció d'incendis Salvament, demolició i desenrunament Reposició d'arxius, motlles i matrius Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals Reompliment d'equipaments d'extinció
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Assistència 24 hores Valor de nou per al continent Revaloració automàtica i compensació de capitals Cobertura automàtica del 10% Riscos extraordinaris

Garanties específiques

Específiques
Específiques
Béns de residents Intoxicació Ceràmica sanitària

Garanties opcionals

Danys Assegurades
Danys Assegurades
Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Reclamació de danys Pèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats
Altres riscos assegurats
Danys elèctrics Danys a ordinadors i equipaments electrònics Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques Transport de mercaderies Recomposició estètica