Si ha decidit viatjar per seguir formant-se, aquest és el complement indispensable que ha de portar a la maleta per poder aprofitar al màxim l'experiència i aprendre tot el que pugui sense haver de preocupar-se dels contratemps que puguin passar a l'estranger.

És una assegurança de viatge pensada per a tots els estudiants, ja siguin Erasmus, d'idiomes, o de postgrau.

La tranquillitat d'estar uns mesos fora i només preocupar-se pels estudis, perquè no només cobrim les despeses mèdiques, sinó que, en cas que hi hagi una hospitalització, queda cobert el desplaçament d'un familiar i moltes altres cobertures que pot llegir a continuació.

Garanties

Garanties bàsiques

Despeses mèdiques a l'estranger
Despeses mèdiques a l'estranger
Despeses mèdiques Despeses odontològiques
Anul•lació de viatge no iniciat
Anul•lació de viatge no iniciat
Despeses d'anul•lació de viatge no iniciat
Asistencia médica, traslado y repatriación a Españ
Asistencia médica, traslado y repatriación a Españ
Prolongació d'estada en hotel per malaltia o accident Trasllat sanitari de malalts i ferits Retorn anticipat dels assegurats acompanyants Retorn d'un acompanyant i reincorporació al pla de viatge Desplaçament d'una persona per acompanyar l'assegurat hospitalitzat Despeses d'estada d'una persona per acompanyar l'assegurat hospitalitzat Retorn de l'assegurat en cas de defunció d'un familiar Retorn per hospitalització d'un familiar Cancel•lació de targetes per pèrdua o robatori Transport de restes mortals Envío de documentos y objetos personales al extranjero
Assegurances d'accident
Assegurances d'accident
Assegurances d'accident
Interrupció de viatge ja iniciat
Interrupció de viatge ja iniciat
Interrupció de viatge ja iniciat
Demora de viatge
Demora de viatge
Demora de viatge Pèrdua del mitjà de transport per accident in itinere Pèrdua de connexió de vols Demora de viatge per overbooking en mitjà de transport aeri Transport alternatiu per pèrdua d'enllaços
Cobertura d'equipatge
Cobertura d'equipatge
Cerca i localització d'equipatge Pèrdua, danys i robatori d'equipatge Pèrdua, robatori i danys d'equipatge no facturat Demora de l'equipatge
Assistència legal
Assistència legal
Avançament de fons (pèrdua/robatori de targetes de crèdit) Avançament de l'import de la fiança penal exigida a l'estranger Pagament de les despeses d'assistència jurídica efectuades a l'estranger Assessorament jurídic telefònic Servei d'informació legal