Què és l'Assegurança de Viatges Ocaso&Go-Viatge de feina?

És una assegurança dirigida a aquelles persones que, per motius professionals, han de deixar el país durant un temps. Per a ells, el més important és comptar amb una assegurança de confiança que respongui mentre realitzen la seva feina correctament.

Independentment de la feina que hagi de realitzar, Ocaso li ofereix seguretat i tranquil•litat, perquè no s'hagi de preocupar de les possibles eventualitats que es puguin produir.

Quines són les garanties principals?

Hem treballat per dissenyar l'assegurança més completa i que aporti més valor a la persona que marxa a treballar a l'estranger, i per aquest motiu, s'han inclòs les garanties principals següents: despeses mèdiques, assistència mèdica, assegurança d'accidents, cobertures d'equipatge i anul•lació del viatge no iniciat i del viatge iniciat.

Si desitja més informació sobre les garanties, pot descarregar-se les condicions o revisar el quadre de garanties i cobertures que exposem més avall.

A més, pot calcular el preu i contractar l'assegurança 100 % en línia.

Garanties

Garanties bàsiques

Despeses mèdiques a l'estranger
Despeses mèdiques a l'estranger
Despeses mèdiques Despeses odontològiques
Assegurances d'accident
Assegurances d'accident
Assegurances d'accident
Assistència mèdica, trasllat i repatriació a Espanya
Assistència mèdica, trasllat i repatriació a Espanya
Prolongació d'estada en hotel per malaltia o accident Trasllat sanitari de malalts i ferits Retorn anticipat dels assegurats acompanyants Retorn d'un acompanyant i reincorporació al pla de viatge Desplaçament d'una persona per acompanyar l'assegurat hospitalitzat Despeses d'estada d'una persona per acompanyar l'assegurat hospitalitzat Retorn de l'assegurat en cas de defunció d'un familiar Retorn per hospitalització d'un familiar Cancel•lació de targetes per pèrdua o robatori Transport de restes mortals
Anul•lació de viatge no iniciat
Anul•lació de viatge no iniciat
Despeses d'anul•lació de viatge no iniciat
Interrupció de viatge ja iniciat
Interrupció de viatge ja iniciat
Interrupció de viatge ja iniciat
Demora de viatge
Demora de viatge
Demora de viatge Pèrdua del mitjà de transport per accident in itinere Pèrdua de connexió de vols Demora de viatge per overbooking en mitjà de transport aeri Transport alternatiu per pèrdua d'enllaços
Assistència legal
Assistència legal
Avançament de fons (pèrdua/robatori de targetes de crèdit) Avançament de l'import de la fiança penal exigida a l'estranger Pagament de les despeses d'assistència jurídica efectuades a l'estranger Assessorament jurídic telefònic Servei d'informació legal
Cobertura d'equipatge
Cobertura d'equipatge
Cerca i localització d'equipatge Pèrdua, danys i robatori d'equipatge Pèrdua, robatori i danys d'equipatge no facturat Demora de l'equipatge