La Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer, va establir l'obligació de comptar amb un departament d'atenció al client, encarregat d'atendre les queixes i reclamacions.

L'odre ECO/734/2004, d'11 de març, va regular els requisits i els deures dels departaments d'atenció al client i el procediment de presentació, tramitació i resolució de les queixes i reclamacions.

Addicionalment, existeix un reglament que regula el funcionament del Departament d'Atenció al Client del Grup Ocaso i el procediment de tramitació i resolució de les queixes i reclamacions.

Com cal presentar la reclamació?

Es pot presentar fent servir alguna d'aquestes vies:

 • Des d'aquest web fent servir el formulari de reclamacions
 • Mitjançant comunicació escrita dirigida a:
  Ocaso, S.A.
  Departamento de Atención al Cliente
  C/ Princesa, 23
  28008 - MADRID (España)
  enviant-la per correu ordinari a aquesta adreça o presentant-la a qualsevol de les nostres oficines.
 • A l'adreça de correu electrònic següent: dac@ocaso.es. dac@ocaso.es
 • Trucant al nostre telèfon de reclamacions: 900 32 00 32

De no estar conforme amb la resolució que adopti aquest Departament, podrà acudir al Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, Passeig de la Castellana 44, 28.046 Madrid, www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones