Multirisc Caçador

Què cobreix aquesta Assegurança?

Garanties que es poden contractar:

 • Assegurança de Responsabilitat civil de subscripció obligatòria segons capitals i cobertura del RD 63/94 de 21.01.94: danys corporals causats a tercers en l'exercici de la caça.
 • Assegurança Complementària de Responsabilitat civil: danys corporals, complementari de l'obligatori i danys materials.
 • Defensa Jurídica.
 • Fiances Judicials.
 • Reclamació de Danys.
 • Accidents en l'exercici de la caça.
 • Assistència en viatge.

 

Quins gossos inclouen les cobertures de la pòlissa?

Estan inclosos exclusivament dins de la garantia de responsabilitat civil per danys causats a tercers fins a un màxim de dos gossos.

Quines prestacions ofereix Ocaso amb aquesta assegurança combinada de Caçador?

 • El pagament d'indemnitzacions per danys causats a tercers per l'assegurat derivats de l'exercici de la caça, tant per danys corporals com materials.
 • Defensa i Fiances judicials
 • Reclamació amistosa o judicial de danys causats per un tercer a l'assegurat, sempre que si aquest hagués estat el causant del dany la seva responsabilitat hagués estat emparada per la pòlissa.
 • Accident de l'assegurat durant l'exercici de la caça que causi: mort, invalidesa permanent i/o assistència mèdica i farmacèutica.
 • Assistència en viatge per accidents patits per l'assegurat amb motiu de la pràctica de la caça o en els desplaçaments per practicar-la.

 

Podria tenir l'assegurança demà?

Sí, li expedirem un document provisional de la pòlissa, vàlid des del primer dia, posteriorment li enviarem la documentació contractual definitiva.

Advertiment

Advertiment

S'ha trobat una configuració no vàlida. Poseu-vos en contacte amb l'administrador.