Comerç

Com puc calcular el Continent per a un comerç o oficina?

Per calcular la suma assegurada cal tenir en compte el valor de reconstrucció de l'immoble, el qual es calcula utilitzant dues dades:

  • La superfície en m2 construïts, afegint els metres quadrats que corresponguin a les parts comunes, que també pertanyen a la propietat.
  • El valor del m2. Actualment, s'estableix en 565 euros per a qualitat de construcció mitjana.

Obtingudes les dues dades, la superfície i el valor del metre quadrat, només cal multiplicar ambdós valors.

Com puc calcular el Contingut per a un comerç o oficina?

Per calcular-lo hem de prendre com a referència el valor en estat de nou o el cost de reposició del bé. És molt important assegurar correctament els béns per no entrar en una infraassegurança o sobreassegurança, és a dir, valorar per sota o per sobre un bé, la qual cosa pot influir sempre en contra nostre en cas d'haver de rebre una indemnització.

Quines són les garanties bàsiques que queden cobertes per una pòlissa de Comerços?

Algunes cobreixen els danys produïts per incendi, explosió i l'electricitat, el fum, vent, neu, trencament de vidres que poden haver estat provocats per la col·lisió d'un vehicle a l’establiment, despeses d'enderrocament i retirada d'enderrocs, pèrdua de lloguers en el cas que es produeixi un sinistre, etc.; tenint en compte que totes aquestes garanties i moltes més són bàsiques i en aquest cas es cobreixen al 100% del capital que s'hagi assegurat.

En cas que un camió col·lisioni amb la façana del meu establiment i en trenqui l'aparador i tot el que hi ha, hauria de fer-me càrrec d'aquestes despeses?

No, en aquest cas, Ocaso fa front a aquestes despeses en un 100% dels béns assegurats.