Pimes

Per què una assegurança de Pimes?

Ocaso ha dissenyat l’Assegurança Combinada de Pimes que pretén oferir una cobertura integral als riscos que poden suposar una amenaça per al desenvolupament normal de qualsevol petita i mitjana empresa.
Si és possible, aquesta assegurança és encara més necessària que en una gran empresa, ja que aquests negocis no disposen de la infraestructura, patrimoni i mitjans de què es beneficien les grans empreses i un sinistre podria suposar el tancament de l'establiment o, en el millor dels casos, una pèrdua econòmica a què fer front amb un pressupost escàs.

Com es calcula el Continent que cal assegurar per a una Pime?

El continent a assegurar es calcula de la mateixa manera que per a una llar o un comerç, multiplicant la superfície de la Pime en metres quadrats pel valor del metre quadrat, que actualment oscil·la entre 300 i 1.500 euros, depenent de la qualitat de construcció de l'immoble i de les característiques de compartimentació d'aquest, aplicant un valor major als locals compartimentats que als locals diàfans.

Què passaria si a causa d'un sinistre he de tancar el meu negoci durant un temps?

Si vostè contracta la garantia opcional de pèrdua de beneficis, Ocaso li garanteix la pèrdua de beneficis que tindria a causa del sinistre.