Reclamacions

¿Com cal presenta la reclamació?

Es pot presentar fent servir alguna d'aquestes vies:

 • Des d'aquest web fent servir el formulari de reclamacions.
 • Mitjançant comunicació escrita dirigida a:
  Ocaso, S.A.
  Departamento de Atención al Cliente
  C/ Princesa, 23
  28008 - MADRID (Espanya)
  enviant-la per correu ordinari a aquesta adreça o presentant-la a qualsevol de les nostres oficines
 • A l'adreça de correu electrònic següent: dac@ocaso.es

Qui pot reclamar?

Poden reclamar els assegurats, tercers perjudicats o els seus drethavents, de pòlisses d'Ocaso o de sinistres relacionats.

Quan es pot reclamar?

Es pot reclamar després que l'oficina, el departament o el servei corresponent hagin denegat la vostra pretensió, o quan no es produeix un pronunciament de part de la nostra companyia en un termini de temps prudencial.

Què cal posar a la reclamació?

Si heu optat per enviar una comunicació escrita o un correu electrònic, caldrà que inclogueu les dades següents:

 • Nom, cognoms i N.I.F. del reclamant i, si s'escau, els del representant.
 • Referència a la pòlissa i/o al sinistre sobre els quals es formula la reclamació.
 • Motiu de la queixa o la reclamació; cal especificar clarament les qüestions sobre les quals sol·licita pronunciament per part del Departament d'Atenció al Client.
 • Oficina, departament o servei a qui va dirigida la queixa o la reclamació perquè prengui una decisió o actuï de determinada manera.

Qui rep la reclamació?

En tots els casos la rep el Departament d'Atenció al Client del Grup Ocaso. Aquest departament és qui pren la decisió corresponent sobre la reclamació.

Quant de temps trigaran a contestar-me?

El Departament d'Atenció al Client, després d'obtenir els antecedents i els informes oportuns, respondrà al més aviat possible i en tot cas en un termini màxim de dos mesos.

Com em contestaran?

Per defecte, la resposta la rebreu per escrit. Si heu optat pel formulari d'aquest web, la resposta us arribarà pel sistema que hagueu triat al formulari.

Si no estic satisfet/a amb la resposta, puc recórrer d'alguna manera?

Sí, podeu dirigir-vos a l'organisme següent:

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 - Madrid.
.