Sinistres

Què es considera un sinistre?

Un sinistre és un esdeveniment que origina uns danys concrets, garantits per la pòlissa d'assegurances fins a una determinada quantia. A més, motiva l'aparició del principi d'indemnització segons el qual les entitats asseguradores estan obligades a satisfer, totalment o parcialment, a l'assegurat o als seus beneficiaris, el capital garantit al contracte.
Tanmateix, el sinistre no s'ha d'entendre sempre des d'una perspectiva negativa, perquè hi ha sinistres de caràcter positiu, com per exemple, arribar a l'edat de jubilació i adquirir el dret a percebre una renda.

Per a què s'obre un sinistre?

Un sinistre s'obre amb la finalitat de comunicar a la Companyia un esdeveniment que origina uns danys concrets, garantits per la pòlissa d'assegurances fins a una determinada quantia.

He tingut un sinistre i en vull informar

Disposa de tres línies exclusives 24 hores per notificar-nos qualsevol sinistre:

- En cas de sinistre de Decessos 900 14 15 16
- En cas de qualsevol altre sinistre 902 33 23 13
- En cas de sinistre amb el seu automòbil 902 48 38 28

També es pot notificar un sinistre a través del següentvia the formulari amb totes les dades i amb la major rapidesa possible ens posarem en contacte amb vostè.

Incidències o altres tràmits relacionats amb un sinistre

Ocaso posa a disposició dels seus clients un telèfon dedicat exclusivament a gestionar els seus sinistres.

Telèfon d'incidències sobre sinistres 900 32 00 32.

Si ho prefereix, pot exposar-nos qualsevol qüestió a través d'Internet. Per fer-ho, només ha d'emplenar el següent formulari including.

Qui pot declarar un sinistre?

L'assegurat, els seus representants o els tercers implicats en un sinistre.

Quina informació rebré sobre un sinistre?

Si la incidència requereix resposta, al més aviat possible ens posarem en contacte amb vostè per la via que ens hagi indicat per facilitar-li la informació obtinguda sobre les qüestions plantejades.

Què passa si no estic d'acord amb com s'ha resolt?

INCI En aquest cas pot optar per obrir una incidència. Anar a "Tràmits relacionats amb una incidència.

Té alguna despesa associada?

La gestió de sinistres no genera cap despesa.