En contractar la seva Assegurança de Llar (Confort, Plus o Standard), OCASO es complau, durant aquesta primera anualitat, a fer-li un regal que li farà la vida més còmoda. Quan vostè ho sol•liciti, OCASO enviarà un professional al seu habitatge per realitzar qualsevol dels següents serveis de bricolatge i manteniment no urgents.

 • ESPECIALITAT ELECTRICITAT:
  • Substitució d'endolls o interruptors de llum (inclosos els embellidors), bombetes, tubs de neó, fluorescents i encebadors (sense canvis d'ubicació).
  • Instal•lació o substitució de llums i/o aplics on hi hagi punts de llum.
  • Creació de nous punts de llum, preses de corrent, telèfon o televisió, realitzant la instal•lació en superfície.
  • Instal•lació de canaletes per ocultar cables.
  • Posada en marxa, connectivitats i configuració de l'equipament tecnològic: TDT, DVD, Blu-Ray, Càmera Digital, Home Cinema, Vídeo Digital, Ordinadors, TV i Videoconsoles.
 • ESPECIALITAT LAMPISTERIA:
  • Substitució d'aixetes o instal•lació d'una de nova on hi hagi presa d'aigua, així com la fixació d'aixetes que ballen.
  • Petits desembussaments que es puguin resoldre mitjançant l’ús de productes líquids especials o mitjançant desembussadors manuals.
  • Canvis de mecanisme de cisterna.
  • Col•locació de suport de dutxa i connexió (sense obra de lampisteria).
  • Segellat amb silicona de juntes deteriorades de banyera, dutxa, lavabo o aigüera.
  • Purgar radiadors.
 • ESPECIALITAT FUSTERIA:
  • Muntatge de mobles kit, col•locació de prestatgeries.
  • Instal•lació de manetes, poms, tiradors i forrellats en portes interiors.
  • Canvi de frontisses en portes de mobles de cuina, bany i auxiliars de fusta.
  • Col•locació de protector de cantonades de paret i tapajuntes d'unió entre 2 terres diferents.
  • Penjar o fixar quadres, miralls o figures decoratives adossades a les parets.
  • Col•locació d'accessoris de bany i cuina.
  • Encolar cadires, taules i llits de fusta.
 • ALTRES ESPECIALITATS:
  • Instal•lació de cortines, cortinetes i estors.
  • Aïllament de finestres (només inclou col•locació de rivet en fulla i marc i fixació de vidre amb silicona si fos necessari).
  • Arreglar avaries de persianes enrotllables sense mecanisme elèctric.

La garantia ASSISTÈNCIA BRICOLATGE inclou les despeses de desplaçament i el cost de la mà d'obra (fins a 3 hores per intervenció) i queda exclusivament a càrrec de l'assegurat el cost del material utilitzat. S'inclou un màxim de dues intervencions per anualitat d'assegurança. En una mateixa intervenció es poden sol•licitar diversos serveis, sempre que siguin de la mateixa especialitat. És convenient que l'assegurat tingui a disposició del professional que realitzarà el servei, tots els materials i elements necessaris per portar-lo a terme.

ELS SERVEIS S’HAN DE SOL•LICITAR A TRAVÉS DEL TELÈFON 91 703 90 10 DE DILLUNS A DIVENDRES NO FESTIUS, EN HORARI DE 09:00 A 19:00 HORES

NO GARANTIM:

El cost dels materials utilitzats per a la realització del servei sol•licitat. El cost de la mà d'obra corresponent a l'excés de les 3 hores garantides. Qualsevol servei diferent dels expressament garantits. Serveis en habitatges diferents de l'assegurat. Treballs realitzats per professionals diferents dels enviats per l'assegurador.