Tots els serveis que garanteix aquesta cobertura els presta l'entitat especialitzada EUROP ASSISTANCE, la qual farà servir, quan sigui legalment exigible, empreses i professionals degudament habilitats per a la prestació dels serveis abans esmentats.

Tret de les garanties per a les quals s'ha establert un altre horari, som al vostre servei les 24 hores dels 365 dies de l'any al telèfon 902 33 23 13 i, en el cas de les garanties de Serveis tecnològics, al web http://www.ocaso.es

 

SERVEIS DE SALUT I SOCIALS

Segona opinió mèdica

L'assegurat pot demanar a l'asseguradora que gestioni la sol·licitud d'una segona opinió mèdica sobre una malaltia greu que prèviament li hagin diagnosticat a Espanya. Per fer-ho, cal que l'assegurat ho demani mitjançant trucada telefònica, en la qual haurà de facilitar l'informe mèdic inicial juntament amb les proves que ja li hagin fet; l'asseguradora traslladarà la sol·licitud al centre mèdic especialitzat amb què ha acordat el servei, per tal que faci els estudis i les anàlisis pertinents i informi posteriorment l'assegurat de les conclusions extretes./p>

La prestació d'aquest servei s'efectua de 9:00 a 19:00 de dilluns a divendres (excepte festius de caràcter nacional).

Orientació social telefònica:

Mitjançant aquesta garantia l'assegurador dóna suport telefònic, amb la possibilitat de derivar l'assumpte a serveis de caràcter públic, en relació amb situacions de necessitat o assistència social. Inclou l'orientació i l'assessorament telefònic quant a: Recursos socials i assistencials del municipi i de la Comunitat Autònoma, tutela de persones grans, teleassistència, ajuda domiciliària, centres de dia, residències, ajuts tècnics, incapacitació, situacions de risc social i familiar (inclòs el maltractament o problemes similars), localització de recursos, dependència i trastorns degeneratius, recursos socials i sanitaris i voluntariat, associacions.

La prestació d'aquest servei s'efectua de 9:00 a 19:00 de dilluns a divendres (excepte festius de caràcter nacional).

Orientació psicològica telefònica:

Mitjançant aquesta garantia l'asseguradora posarà a disposició de l'assegurat un psicòleg per què l'orienti i assessori psicològicament per telèfon en situacions de tensió emocional, malestar, dubtes o preocupacions relatives a la salut, relacions familiars, laborals, etc., amb l'objectiu de procurar-li suport per trobar el camí cap a la solució de determinats problemes o conflictes.

La prestació d'aquest servei s'efectua de 9:00 a 19:00 de dilluns a divendres (excepte festius de caràcter nacional).

Telefarmàcia:

En cas que l'assegurat necessiti un medicament, un col·laborador de l'asseguradora es personarà, tan ràpidament com sigui possible, al domicili de l'assegurat a fi de recollir la recepta mèdica necessària per adquirir el fàrmac corresponent. Més tard, anirà a la farmàcia més propera per comprar el medicament i el lliurarà en mà al domicili de l'assegurat el qual li pagarà l'import de la factura del producte adquirit i el desplaçament.

 

SERVEIS TECNOLÒGICS

Assistència informàtica remota:

Aquest servei permet l'assegurat de posar-se en contacte amb un tècnic qualificat, per telèfon o xat a Internet (www.ocaso.es), per tal d'obtenir ajuda sobre l'ús d'un ordinador personal (de taula o portàtil), en l'àmbit objecte d'aquesta pòlissa d'assegurança. Es donarà assistència sobre maquinari, programari, Internet i multimèdia, tant per a Microsoft com per a Mac i Linux.

Assistència informàtica a domicili:

L'assegurador prestarà a domicili els serveis especificats a l'apartat anterior a petició de l'assegurat.

Totes les despeses, incloent-hi el desplaçament, els materials i/o la mà d'obra, d'aquest servei aniran a càrrec exclusiu de l'assegurat.

Assistència tecnològica de la llar:

Aquest servei permet l'assegurat de posar-se en contacte amb un tècnic qualificat, per telèfon o xat a Internet, per tal d'obtenir ajuda general en l'ús de dispositius tecnològics, en l'àmbit objecte d'aquesta pòlissa d'assegurança. Entre d'altres, es donarà assistència per als tipus de dispositius següents:

 • TDT
 • Cámara digital
 • Telèfon mòbil
 • DVD
 • Video digital
 • Videoconsoles
 • Blu-Ray
 • Marcs de fotos digital
 • Discos multimèdia

Còpia de seguretat en línia:

Aquest servei permet l'assegurat de posar-se en contacte amb un tècnic qualificat per tal d'obtenir els serveis de còpia de seguretat en línia: Els serveis inclosos són:

 • La instal·lació del programa de còpia de seguretat per part d'un tècnic qualificat en una sessió remota.
 • La configuració del programa per a la realització automàtica de la còpia.
 • L'assessorament quant als fitxers que s'han d'incloure a la còpia de seguretat.
 • Recomanació quant a la creació de l'usuari i la contrasenya que permetrà accedir al servei i a la informació guardada a la còpia de seguretat en línia.
 • La grandària màxima predeterminada de la còpia de seguretat en línia és de 4 Gb.
 • La possibilitat d'accedir als fitxers guardats a la còpia de seguretat.

Descàrregues de programari

L'assegurat podrà sol·licitar la descàrrega i la instal·lació de programes informàtics seleccionats per l'asseguradora per la seva utilitat que permetin el bon funcionament dels ordinadors personals objecte d'aquest contracte d'assegurança.

L'assegurat podrà descarregar tots els programes que consideri oportuns d'un catàleg definit prèviament per l'asseguradora.

Tant la descàrrega com la llicència del programa seran gratuïtes.

Recuperació de dades

Fins a un màxim de 2 sinistres i 2.000 euros per any d'assegurança, aquesta garantia de recuperació de dades es donarà als dispositius d'emmagatzematge de dades, propietat de l'assegurat, que pateixin una avaria lògica o física que impedeixi l'accés a la informació desada al suport malmès mitjançant l'ús del sistema operatiu.

Gestió del subministrament d'accés a Internet

A petició de l'assegurat, l'asseguradora farà les gestions telefòniques que calguin i l'enviament de documents i escrits per tal de sol·licitar els tràmits necessaris per donar-se d'alta, de baixa o fer modificacions en el contracte amb el proveïdor de l'accés a Internet.

 

ALTRES SERVEIS I GESTIONS GARANTIDES

Anul·lació de targetes per robatori o pèrdua:

En cas que l'assegurat notifiqui el robatori o la pèrdua de les seves targetes bancàries i no bancàries emeses a Espanya, l'asseguradora se n'encarregarà del procés de cancel·lació davant els emissors d'aquestes.

Bloqueig del telèfon mòbil:

En cas que l'assegurat notifiqui el robatori o la pèrdua del telèfon mòbil, l'asseguradora s'encarregarà de comunicar la circumstància a l'operador corresponent alhora que sol·licitarà el bloqueig del terminal.

Canvi de domiciliacions bancàries:

A través d'aquest servei, l'assegurat podrà sol·licitar el canvi de domiciliacions bancàries de qualsevol tipus de rebut al territori espanyol, sempre i quan no exigeixi la intervenció directa de l'assegurat.

Gestió telefònica de subministraments de consum

A petició de l'assegurat, l'asseguradora farà les gestions telefòniques necessàries per donar-se d'alta, de baixa o introduir modificacions als contractes de l'aigua, la llum, el gas i el telèfon.

Assessorament telefònic sobre gestions administratives

L'asseguradora proporcionarà a l'assegurat assessorament telefònic sobre gestions administratives de les especialitats següents:

 • Trànsit
 • Hipoteques
 • Caça i pesca
 • Transports
 • Successions i últimes voluntats
 • Escriptures
 • Certificats

La prestació d'aquest servei s'efectua de 9:00 a 19:00 de dilluns a divendres (excepte festius de caràcter nacional).

Accés a la Xarxa de Gestories Administratives

L'assegurat tindrà dret a accedir a la Xarxa Nacional de Gestories de l'asseguradora amb unes condicions econòmiques avantatjoses, és a dir, un mínim d'un 10% de descompte sobre la tarifa aplicada al públic general per la gestoria administrativa corresponent.

Servei de reserves

Segons la informació prèvia que li faciliti en cada cas l'assegurat, l'asseguradora s'encarregarà de les gestions i els tràmits per fer les reserves següents, tenint en compte que les despeses d'aquestes reserves i els enviaments són a càrrec de l'assegurat:

 • Reserva i emissió de bitllets d'avió (nacional): Es farà la reserva i, si correspon, la compra i l'emissió del bitllet.
 • Reserva i emissió de bitllets de RENFE (nacional): Es farà la reserva i, si correspon, la compra i l'emissió del bitllet.
 • Reserva d'hotels i programes de viatge (nacional) i emissió de bons: Tramitació de la reserva i, si correspon, la compra i l'emissió del bo de l'hotel seleccionat.
 • Viatges programats: Es farà la reserva i, si correspon, la compra i l'emissió del viatge seleccionat entre les propostes de majoristes.
 • Reserva d'entrades i espectacles (nacional): Es facilitarà al client la reserva d'entrades d'espectacles, posant l'assegurat en conferència tripartida amb les empreses que correspongui segons el tipus d'entrades sol·licitades.
 • Reserva de restaurants (nacional): Es farà la reserva al restaurant triat, sempre i quan hi hagi disponibilitat de taula per a la data i l'hora desitjades.
 • Reserva de cotxes de lloguer (nacional): Es proporciona a l'assegurat el servei de lloguer d'un vehicle.

Els serveis anteriors que hagin de ser oferts per una agència de viatges es gestionaran a través:

Europ Assistance Travel,
C/ Orense, 4
28020-Madrid,
N.I.F. A-82228776, CICMA 1095, IATA 78-241704.

SServei d'enviaments

L'asseguradora s'encarregarà de les gestions i els tràmits per fer els enviaments següents, les despeses dels quals aniran a càrrec de l'assegurat:

  • Enviament de flors (nacional i internacional): Es facilitarà un menú amb diversos tipus d'arranjaments florals per lliurar al destinatari que indiqui l'assegurat, en l'horari comercial de floristeries.
  • Enviament de fax (nacional i internacional): S'enviarà, en nom de l'assegurat, un missatge via fax al destinatari que hagi indicat.
  • Enviament de telegrames: S'enviarà, en nom de l'assegurat, un missatge via telegrama al destinatari que aquell hagi indicat.
  • Enviament de taxi (nacional): Posarem en contacte l'assegurat amb la companyia de taxis.

Contacte amb reparadors, instal·ladors i diversos professionals

Mitjançant aquesta garantia, l'asseguradora, a petició de l'assegurat i sempre i quan no hi hagi cap sinistre cobert per aquesta pòlissa, enviarà al domicili d'aquest, o hi posarà en contacte, professionals dedicats a les activitats següents:

 1. Paletes
 2. Antenistes
 3. Envernissadors
 4. Fusteria
 5. Fusteria metàl·lica
 6. Serralleria
 7. Contractistes
 8. Vidriaires
 9. Electricistes
 1. Emmoquetadors
 2. Guixaires
 3. Lampisteria
 4. Guarda de seguretat
 5. Guardamobles
 6. Jardineria
 7. Netejavidres
 8. Neteja en general
 1. Mudances
 2. Parqueters
 3. Persianes
 4. Pintura
 5. Tapissers
 6. Tècnics d'electrodomèstics
 7. Tècnics de porters automàtics
 8. Tècnics de TV, DVD i vídeo.

L'asseguradora assumeix el cost de desplaçaments, mentre que l'assegurat pagarà qualsevol altra despesa que s'esdevingués arran del compliment de les prestacions que ha sol·licitat al professional.