Decessos

Ocaso Assistència a Prima Única Integral

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

Aquesta assegurança està pensada específicament per a aquelles persones més grans de 70 anys que viuen al territori espanyol i que, per diferents motius, no van tenir la previsió de contractar una assegurança de decessos en el seu moment.

Ocaso Assistència a Prima Única Integral us permet, mitjançant la contractació d'una assegurança individual i un únic pagament, de disposar d'una plataforma d'assistència de tal forma que, quan sorgeixi un problema, una senzilla trucada als nostres col·laboradors resolgui totes les necessitats que ineludiblement apareixen quan es produeix una mort, acompanyant i ajudant la vostra família quan més ho necessita.

Garanties

Garanties opcionals complementàries

Opcionals complementàries

Opcionals complementàries

Trasllat Assistència a Espanya Assistència a l'estranger Assistència d'orientació legal Revaloració anual automàtica dels capitals assegurats

Garanties principals

Principals

Principals

Despeses de sepeli
Calculi el seu preu
Servicio Dental
Garantia Atenció Médica Telefónica
  • Servicio Dental
  • Garantia Atenció Médica Telefónica
  • Servicio Dental
  • Garantia Atenció Médica Telefónica