Comerç

Ocaso Comerç Plus Farmàcies

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

La seguretat en la venda dels productes i el bon servei al públic comporten una sèrie de responsabilitats que el farmacèutic no pot descurar.

A Ocaso ho sabem; és per això que hem pensat en una assegurança amb la qual només us haureu de preocupar per la gestió de la vostra farmàcia; Ocaso Comerç Plus Farmàcies s'encarregarà de la resta.

A les garanties de la nostra pòlissa Ocaso Comerç Plus, Ocaso Comerç Plus Farmàcies inclou cobertures específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiment, que s'adeqüen a un assegurament millor i més complet d'aquesta activitat, com ara la reposició de l'import de les receptes de la Seguretat Social en cas de desaparició o destrucció.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Incendi, explosió i caiguda de llampFumCollisió de vehicles i caiguda d'aeronausOnes sòniquesActes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals.Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació.Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis.Recomposició estètica
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Salvament, demolició i desenrunamentDesallotjament forçósPèrdua de lloguers.Reposició d'arxius i documents.
Assistència jurídica i legal

Assistència jurídica i legal

Assistència telefònica.Defensa i fiances penals.Drets relatius al local de negoci.Defensa en procediments administratius.Defensa per actes de la seguretat social.Defensa per actes de la inspecció de treball.Defensa en contractes laborals.Reclamacions per incompliment de contractes de servei.Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes.Reclamacions per danys corporals.Reclamació amistosa de factures impagades.
Altres riscos assegurats

Altres riscos assegurats

Assistència 24 hores.Valor de nou per al continent.Revaloració automàtica i compensació de capitals.Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals).Riscos extraordinaris.

Garanties específiques

Específiques

Específiques

Reposició de l'import de les receptes per desaparició o destrucció

Garanties opcionals

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols.Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria.Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària.
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques.Avaria de maquinària.Danys a ordinadors i equipaments informàtics.Transport de mercaderies.Danys elèctrics
Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal