Comerç

Ocaso Comerç Plus Hostals i Cases Rurals

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

El servei davant del públic comporta una sèrie de responsabilitats que no es poden descurar. Per tal que pugueu complir amb totes, Ocaso ha dissenyat un producte pensat especialment per al vostre hostal, pensió o casa rural turística.

A les garanties d'Ocaso Comerç Plus, Ocaso Comerç Plus Hostals i Cases Rurals suma unes cobertures específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiment.

Entre d'altres, s'inclouen com a béns assegurats els objectes i els equipatges dels clients o residents a l'establiment assegurat.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Incendi, explosió i caiguda de llampFumCollisió de vehicles i caiguda d'aeronausOnes sòniquesActes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals.Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació.Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis.Recomposició estètica
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Salvament, demolició i desenrunamentDesallotjament forçósPèrdua de lloguers.Reposició d'arxius i documents.
Assistència jurídica i legal

Assistència jurídica i legal

Assistència telefònica.Defensa i fiances penals.Drets relatius al local de negoci.Defensa en procediments administratius.Defensa per actes de la seguretat social.Defensa per actes de la inspecció de treball.Defensa en contractes laborals.Reclamacions per incompliment de contractes de servei.Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes.Reclamacions per danys corporals.Reclamació amistosa de factures impagades.
Altres riscos assegurats

Altres riscos assegurats

Assistència 24 hores.Valor de nou per al continent.Revaloració automàtica i compensació de capitals.Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals).Riscos extraordinaris.

Garanties específiques

Específiques

Específiques

Cobertura dels béns i els equipatges dels clients o residents a l'establiment assegurat

Garanties opcionals

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols.Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria.Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària.
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques.Avaria de maquinària.Danys a ordinadors i equipaments informàtics.Transport de mercaderies.Danys elèctrics
Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal