Comerç

Ocaso Comerç Plus Oficines

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

Les oficines tenen unes característiques pròpies que les distingeixen de qualsevol altre tipus de comerç.

És per això que, siguin quines siguin les característiques i les necessitats de la vostra oficina, Ocaso Comerç Plus Oficines sempre respon, i inclou com a garantia específica la responsabilitat civil professional d'administradors de finques, agents de la propietat immobiliària, assessors fiscals, advocats i procuradors.

Mantingueu la vostra oficina sempre protegida perquè res no pugui fer perillar la vostra activitat, el vostre compte de resultats o la integritat dels vostres empleats o clients.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Incendi, explosió i caiguda de llampFumCollisió de vehicles i caiguda d'aeronausOnes sòniquesActes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals.Danys per pluja, vent, pedra, neu i inundació.Vessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis.Recomposició estètica
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Salvament, demolició i desenrunamentDesallotjament forçósPèrdua de lloguers.Reposició d'arxius i documents.
Assistència jurídica i legal

Assistència jurídica i legal

Assistència telefònica.Defensa i fiances penals.Drets relatius al local de negoci.Defensa en procediments administratius.Defensa per actes de la seguretat social.Defensa per actes de la inspecció de treball.Defensa en contractes laborals.Reclamacions per incompliment de contractes de servei.Reclamacions per incompliment de contractes sobre productes.Reclamacions per danys corporals.Reclamació amistosa de factures impagades.
Altres riscos assegurats

Altres riscos assegurats

Assistència 24 hores.Valor de nou per al continent.Revaloració automàtica i compensació de capitals.Cobertura automàtica sobre continent i contingut (10% sobre capitals).Riscos extraordinaris.

Garanties específiques

Específiques

Específiques

Responsabilitat Civil Professional

Garanties opcionals

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Trencament de vidres, miralls, cristall, ceràmica sanitària, marbres i rètols.Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria.Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiances Pèrdua de beneficis: indemnització diària.
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques.Avaria de maquinària.Danys a ordinadors i equipaments electrònics.Transport de mercaderies.Danys elèctrics
Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal