Estalvi inversió

Ocaso Fondvida

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

Faci rendibles els estalvis de la seva vida com un Expert Inversor. Amb Ocaso Fondvida pot tenir accés a les rendibilitats dels mercats financers a partir de 80 euros mensuals.Depenent del seu perfil d'inversor, li oferim tres cistelles de fons on pot triar la que més s'ajusti a les seves necessitats:

Cistella conservadora: Es compon d'actius de renda fixa i fins a un 20% de renda variable. Pensada per a l'estalvi a llarg termini on el prenedor no hagi d'estar pendent dels moviments de mercat i pugui participar de la rendibilitat de la renda variable. El seu objectiu és aconseguir una revaloració constant i moderada en el llarg termini, conferint un nivell de risc mitjà-baix.

Cistella equilibrada: Es compon d'actius de renda fixa i fins a un 50% de renda variable. Dissenyada per a l'estalviador que conegui els moviments del mercat i exigeixi al seu estalvi un rendiment superior. Té com a objectiu produir una revaloració lligada a la tendència del cicle borsari estant, per tant, exposat a un nivell de risc mitjà-alt pel seu component de renda variable.

Cistella de renda variable protegida: Es compon d’actius de fins al 100% en renda variable, amb una protecció de pèrdues del 75% de la inversió. Està dirigida a estalviadors que, entenent el comportament dels mercats financers, vulguin participar del rendiment de la renda variable però no suportar el risc d’unes pèrdues il•limitades, conferint-hi un nivel de risc mig-alt.

Cistella de renda variable: Replica al cent per cent l'índex IBEX 35 de renda variable i per tant és la que té el major nivell de risc. Està dirigida a persones amb un alt nivell d'informació sobre els mercats financers i que estiguin disposades a assumir un nivell de risc alt pel seu elevat component de renda variable.

Cistelles Últim any 3 Últims anys 5 Últims anys
Conservadora 0,00% 0,20% 1,40%
Equilibrada 0,70% 4,80% 4,80%
Renda Variable Protegida N.D. N.D. N.D.
Renda Variable -12,60% 6,30% 4,30%

L'import a percebre depèn de les fluctuacions dels mercats financers, aliens al control de l'assegurador i els resultats històrics dels quals no són indicadors dels resultats futurs.

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques

Bàsiques

Tipus d'interès tècnic garantit Capital assegurat en cas de defunció Rescat total, parcial o d'ofici
Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal