Accidents

Ocaso Protecció Emprenedor

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

Els treballadors autònoms o per compte d'altri són un dels col·lectius més importants del nostre país. És per això que Ocaso ha dissenyat una assegurança que us manté sempre protegit davant qualsevol esdeveniment imprevist a la feina de cada dia.

Entre les garanties bàsiques, a més d'una prestació immediata en cas de defunció i / o invalidesa permanent per accident, destaquen, entre altres més, les garanties d'Invalidesa Temporal i subsidi per hospitalització per accident, Defunció per infart de miocardi per accident laboral, Defensa jurídica amb un especial tractament dels aspectes laborals i relacionats amb la seguretat social, Despeses per a condicionament d'habitatge i automòbil per invalidesa absoluta i permanent, Protecció de pagaments per mort o invalidesa permanent absoluta per accident i Avançament de capital de mort per liquidació de l'impost de successions.


Amb la possibilitat de complementar opcionalment la cobertura de defunció i invalidesa permanent per accident amb prestació diferida i amb el risc de Addicional d'Accident de circulació.

Garanties

Garanties bàsiques

Bàsiques

Bàsiques

Defunció per accident prestació immediataInvalidesa permanent per accident prestació immediataAssessorament i Gestió en Successions.Invalidesa temporal segons barem amb franquícia de 7 dies per accidentDespeses d'assistència en viatge.Subsidi diari en cas d'hospitalització per malaltiaDefunció per infart de miocardi per accident laboralDespeses per a condicionament de l'habitatge /automòbil per invalidesa absoluta i permanent per accidentAvançament de capital per defunció per a liquidació de l'impost de successionsDefensa jurídica.Protecció de pagaments per defunció o invalidesa permanent absoluta per accident

Garanties opcionals

Cobertures opcionals

Cobertures opcionals

Defunció per accident prestació diferidaInvalidesa permanent per accident prestació diferidaInvalidesa temporal segons barem amb franquícia de 7 dies per malaltiaDespeses d'assistència sanitària en cas d'accident.Despeses de cirurgia estètica en cas d'accident.Subsidi diari en cas d'hospitalització per malaltiaIndemnització addicional per defunció o invalidesa permanent per accident de circulació.
Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal