PIME

Ocaso Pime Estacions de Servei

Entorn SegurHa entrat en un Entorn Segur. Totes les seves dades seran tractades garantint la seva protecció i confidencialitat

La seguretat i el bon servei al públic comporten una sèrie de responsabilitats que l'empresari no pot descurar. És per això que Ocaso ha dissenyat un producte pensat especialment per a les estacions de servei i/o benzineres.

A les garanties de la nostra pòlissa base, Ocaso Pime Estacions de Servei hi afegeix una sèrie de cobertures específiques dissenyades per a aquest tipus d'establiment que s'adeqüen per tal d'assegurar aquesta activitat de la forma més completa i millor.

Entre d'altres, el trencament de dipòsits de combustible i el vessament de líquids, així com la garantia de responsabilitat civil per als túnels de rentat, danys als vehicles confiats o causats pels provadors.

Garanties

Garanties bàsiques

Danys materials assegurats

Danys materials assegurats

Incendi, explosió i caiguda de llampFumCollisió de vehicles i caiguda d'aeronausOnes sòniquesActes de vandalisme, accions tumultuàries i vagues legals.InundacióVessament de les instal·lacions automàtiques d'extinció d'incendis.Pluja, vent, pedra i neu
Despeses assegurades

Despeses assegurades

Extinció d'incendis.Salvament, demolició i desenrunamentReposició d'arxius, motlles i matrius.Despeses de llicències, permisos i honoraris professionals.Reompliment d'equipaments d'extinció.
Altres riscos assegurats

Altres riscos assegurats

Assistència 24 hores.Valor de nou per al continent.Revaloració automàtica i compensació de capitals.Cobertura automàtica del 10%.Riscos extraordinaris.

Garanties específiques

Específiques

Específiques

R.C. de vehicles confiats.R.C. de provadors.R.C. de túnels de rentat.Trencament de dipòsits.Vessament de líquids.

Garanties opcionals

Danys Assegurades

Danys Assegurades

Trencament de vidres, miralls, cristall i rètols.Danys per aigua amb cerca i reparació de l'avaria.Robatori i atracament Responsabilitat Civil, defensa i fiancesReclamació de danysPèrdua de beneficis
Altres riscos assegurats

Altres riscos assegurats

Danys elèctricsDanys a ordinadors i equipaments electrònics.Deteriorament de mercaderies a cambres frigorífiques.Transport de mercaderies.Recomposició estètica
Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal
  • Permeti'ns fer-li un regal