La fortalesa financera d'Ocaso és, sens dubte, un dels seus principals valors. Els fons propis de la Companyia a 31 de desembre de 2018 sota regles de Solvència II aconsegueixen la quantia de 1.189,5 milions d'euros, sent superior en 2,92 vegades el capital de solvència obligatori i, si es comparen amb el capital mínim obligatori, els fons propis representen 10,05 vegades les necessitats requerides. D'aquesta manera, Ocaso manté des de fa anys una privilegiada posició enfront dels seus competidors.

La prestigiosa firma A.M. Best (www.ambest.com), especialista en l'anàlisi i qualificació de la solvència i capacitat financera de les empreses d'assegurances i reassegurances, ha destacat la solidesa financera d'Ocaso i li ha atorgat la qualificació d'A (Excel·lent).

La política de selecció de riscos d'Ocaso es tradueix, desde fa anys, en un important benefici net. El benefici abans d'impostos de l'exercici 2018 ha esta de 90,5 milions d'euros, amb un volum de negoci de 1.004 milions d'euros.

El capital social és de 400 milions d'euros. En resum, els bons resultats obtinguts per Ocaso confirmen la vigència una cop més, de la seva línia empresarial d'independència, solvència i solidesa financera, creixement rendible i excel·lència en l'atenció i servei als seus assegurats.

En el següent enllaç pot descarregar l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència d'Ocaso on podrà consultar els principals aspectes claus de l'activitat, els resultats, del govern corporatiu, del perfil i gestió dels riscos assumits i de la gestió de capital.

 Informe sobre la situació Financera i de Solvència d'Ocaso 2016

 Informe sobre la Situació Financera i de Solvència de Grup Ocaso 2016

 Informe sobre la situació Financera i de Solvència d'Ocaso 2017

 Informe sobre la Situació Financera i de Solvència de Grup Ocaso 2017

 Informe sobre la situació Financera i de Solvència d'Ocaso 2018

 Informe sobre la Situació Financera i de Solvència de Grup Ocaso 2018