La fortalesa financera d'Ocaso és, sens dubte, un dels seus principals valors. Els fons propis de la Companyia a 31 de desembre de 2016 sota regles de Solvència II aconsegueixen la quantia de 1.135 milions d'euros, sent superior en 3,23 vegades el capital de solvència obligatori i, si es comparen amb el capital mínim obligatori, els fons propis representen 9,71 vegades les necessitats requerides. D'aquesta manera, Ocaso manté des de fa anys una privilegiada posició enfront dels seus competidors.

La prestigiosa firma A.M. Best (www.ambest.com), especialista en l'anàlisi i qualificació de la solvència i capacitat financera de les empreses d'assegurances i reassegurances, ha destacat la solidesa financera d'Ocaso i li ha atorgat la qualificació d'A (Excel·lent).

La política de selecció de riscos d'Ocaso es tradueix, desde fa anys, en un important benefici net. El benefici abans d'impostos de l'exercici 2016 ha esta de 87 milions d'euros, amb un volum de negoci de 950 milions d'euros. 

El capital social és de 310 milions d'euros. En resum, els bons resultats obtinguts per Ocaso confirmen la vigència una cop més, de la seva línia empresarial d'independència, solvència i solidesa financera, creixement rendible i excel·lència en l'atenció i servei als seus assegurats.

En el següent enllaç pot descarregar l'Informe sobre la Situació Financera i de Solvència d'Ocaso on podrà consultar els principals aspectes claus de l'activitat, els resultats, del govern corporatiu, del perfil i gestió dels riscos assumits i de la gestió de capital.

 Informe sobre la situació Financera i de Solvència d'Ocaso 2016

 Informe sobre la Situació Financera i de Solvència de Grup Ocaso 2016

 Informe sobre la situació Financera i de Solvència d'Ocaso 2017

 Informe sobre la Situació Financera i de Solvència de Grup Ocaso 2017